[:ro]

Euroliftmontaj Moldova – date oficiale

Societatea cu Răspundere Limitată (SRL)
Nr de înregistrare de stat – 1008600014893, înființată în martie 2008 la Chișinău.

Director

CAUNENCO Ivan Grigore

Sfera de activitate

Importul, vânzarea, instalarea și deservirea ascensoarelor și escalatoarelor.

Euroliftmontaj (ELM) este o companie moldovenească specializată în lifturi și echipamente de ridicare, instalarea echipamentelor de ridicare.

V-ați adresat la diferite companii din Republica Moldova pentru că aveți nevoie de un ascensor, dar nu ați putut să găsiți ceea ce ați căutat sau nu sunteți mulțumit de condițiile de livrare? Sau poate că Dvs. căutați o companie de ascensoare care se ocupă nu numai cu vânzarea și livrarea echipamentelor ascensorului, dar și cu modernizarea, instalarea și deservirea ulterioară a ascensoarelor? În oricare din aceste situații suntem bucuroși să vă ajutăm – compania de ascensoare SRL Euroliftmontaj. La baza activității companiei SRL Euroliftmontaj stă vânzarea lifturilor și a echipamentelor de ridicare cu livrare directă către client.

ELM este înregistrată la Camera de Înregistrare a Republicii Moldova la data de 25/03/2008. Codul de identificare al statului (IDNO) este 1008600014893.

Compania dispune de personal de înaltă calificare, cu o bogată experiență de muncă (> 30 ani) în acest domeniu, cu sistem de control a calității și echipamente necesare licențiate pentru asigurarea controlului la toate etapele de asamblare, montare și dare în exploatare a ascensorului.

Euroliftmontaj — cele mai mici prețuri la echipamente și montare în Republica Moldova!

ELM propune clienților săi:

 • o gamă largă de modele – de la modele de bază ieftine până la produse de înaltă tehnologie din Europa, Asia sau SUA;
 • abordare individuală – o gamă bogată de opțiuni, culori și materiale, comenzi speciale pentru soluții originale;
 • prețuri minime – comanda și importul direct de la uzină, cele mai ieftine ascensoare cu piese de schimb și mecanisme în Republica Moldova;
 • experiență profesională – o experiență bogată a inginerilor, tradiție, cunoașterea pieței
  și stabilirea relațiilor cu furnizorii;
 • stabilitate – deservirea în perioada garanției și după expirarea acesteia.

[:en]

Euroliftmontaj Moldova – official data

Limited Liability Company (LLC / SRL)

Director

Ivan CAUNENCO

Field of Activity

Lifts and escalator sale, installation and maintenance.

Euroliftmontaj (ELM) is a Moldovan company specialized in lifting equipment, installation of lifting equipment.

Did you address to various companies in the Republic of Moldova because you need a lift, but could not find what you were looking for or not satisfied with the delivery conditions? Or maybe you are looking for an elevator company that deals not only with the sale and delivery of elevator equipment, but also with the upgrading, installation and subsequent servicing of lifts? In any of these situations, we are happy to help you – the Euroliftmontaj lift company SRL. At the basis of the activity of the company Euroliftmontaj SRL lies the sale of elevators and lifting equipment with direct delivery to the customer.
ELM is registered with the State Registration Chamber of the Republic of Moldova 25/03/2008.
State Registration Number (IDNO) – 1008600014893.
The company has highly qualified personnel with a rich work experience (> 30 years) in this field with quality control system and necessary equipment licensed to ensure control at all stages of assembling, mounting and commissioning of the lift.

Euroliftmontaj offers the lowest prices for equipment and installation in the Republic of Moldova!

ELM proposes to its clients:

 • A wide range of models – from cheap base models to high technology innovations from Europe, CIS, Asia or the US;
 • Individual approach – a rich choice of options, colors and materials, special orders for original solutions;
 • Low prices – the command and delivery directlty from the producing European plants, the cheapest lifts with spare parts and mechanisms in the Republic of Moldova;
 • Professional experience – a rich experience of engineers, tradition, market knowledge and relationship with suppliers;
 • Stability – service during the warranty period and after it expires.

[:ru]

Euroliftmontaj Moldova – официальные данные

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Директор

КАУНЕНКО Иван Григорьевич

Сфера деятельности

импорта, продажи, установки / установки и обслуживания лифтов и эскалаторов.

Euroliftmontaj (ELM) – молдавская компания, специализирующаяся на подъемно-подъемном оборудовании, установке подъемного оборудования.

Вы обращались ко многим компаниям в молдавском лифте, но не могли найти то, что ищете или не удовлетворены условиями поставки? Или, может быть, вы ищете компанию лифтов, которая занимается не только продажей и поставкой лифтового оборудования, но и модернизацией, установкой и последующим обслуживанием лифтов и соответствующих лифтов. В каждой из этих ситуаций мы рады вам помочь – компания lift SRL Euroliftmontaj. В основе деятельности компании Euroliftmontaj SRL – продажа лифтов и подъемного оборудования с прямой доставкой клиенту.

ELM зарегистрирована в Регистрационной палате Республики Молдова 25/03/2008. Номер государственной регистрации (IDNO) – 1008600014893.

Компания имеет высококвалифицированный персонал с высоким (> 30 лет) опытом работы в этой области, системой контроля качества и необходимым лицензирующим оборудованием для обеспечения контроля на всех этапах сборки, монтажа и ввода в эксплуатацию.

Euroliftmontaj – самые низкие цены на оборудование и монтажные работы в Молдове!

ELM предлагает своим клиентам:

 • широкий диапазон моделей – от дешевых базовых моделей до высокотехнологичных высокотехнологичных новостей из стран Европы, СНГ, Азии или США;
 • Индивидуальный подход – богатый выбор опций, цветов и материалов, специальные заказы на оригинальные решения;
 • минимальные цены – заказ и импорт непосредственно с завода, самые дешевые молдавские лифты с частями и механизмами без проблем;
 • профессиональный опыт – богатый опыт инженеров, традиции, знание рынка и установление отношений с поставщиками;
 • стабильность – гарантийное и послегарантийное обслуживание.

[:]